Feeding back for moving forward

logo

872 202 523

Crta. Santa Coloma, 18 baixos, 17178, Les Preses

logo

872 202 523

Crta. Santa Coloma, 18 baixos, 17178, Les Preses

El nom

FEEDBACK Languages

FEEDBACK Languages: com apunta John Hattie, el feedback (retroalimentació) és un dels aspectes més influents en l’aprenentatge i l’assoliment dels objectius. I és que donar i rebre feeedback ens permet millorar, créixer i continuar aprenent. El feedback és un element crucial en la comunicació i en el procés d’aprenentatge de qualsevol cosa, també dels idiomes. Tots necessitem feedback.

Feeding back for Moving forward

Creiem en el feedback com un acte de suport constructiu, per saber si fem les coses prou bé o si podem millorar, un acte motivador i que permet avançar en l’aprenentatge. I no només parlem de feedback del professor cap a l’alumne, sinó també de l’alumne cap al professor, ja que l’opinió dels alumnes ens serveix per a orientar-nos i millorar com a professors.